Το μέλλον της μόδας είναι πάνω από την κορυφή και έτοιμο για το Metaverse